Rīgas Tehniskās universitātes

Būvniecības fakultātes struktūrvienība Profesionālās Tālākizglītības centrs

Jaunumi

Jaunumi

Būvniecības praktiskā būvuzraudzība būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem

24.08.2016.

Kursa norises laiks: 2016.gada 22. un 23. septembrī

Maksa par kursiem: 189 EUR + PVN

Lektors Dipl. Ing.Ilmārs Birzgalis (SIA "Būvprojektu Vadības Birojs)

Pieteikums kursiem

 

Ēku un būvju energoaudits

02.06.2016.

Sakarā ar izrādīto interesi, organizējam licencētu profesionālas pilnveides izglītības programmu „Ēku un būvju energoefektivitātes audits” (LR IZM licence Nr. P-34 no 07.08.2009). Nodarbību laikā apgūsiet sekojošus kursus    (iespējams tos apmeklēt arī atsevišķi kā tālākizglītības kursus)

  • Ēku un būvju energoauditu reglamentējošie normatīvie akti
  • Siltumtehniskie procesi mikroklimata inženiersistēmās un videsziņa
  • Siltumapgāde, karstā ūdens apgāde un apgaismojums
  • Ēku un būvju apsekošana
  • Ēku un būvju norobežojošās konstrukcijas
  • Apkures katli un sistēmas
  • Ventilācija un gaisa kondicionēšana
  • Ēku un būvju energoefektivitātes aprēķinu metodika
  • Ēku energoaudita pārskata izstrādāšana
  • Energoefektivitāti paaugstinoši materiāli, tehnoloģijas, projekti un tāmes. Apsaimniekošana, kreditēšana, līdzekļu piesaiste    

Nodarbības tiks uzsāktas 2016.gada septembrī

Nodarbības notiek piektdienās un sestdienās.

Apmācību ilgums 4 mēneši, kopējais kursu apjoms -  350 stundas.

Mācību maksa: 964 EUR + PVN

Programmu beidzot klausītāji saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību „Ēku un būvju energoefektivitātes auditā”.

Lūgums laicīgi informēt par ieinteresētību apgūt šos kursus.

Aizpildītu pieteikuma veidlapu lūgums sūtīt uz mūsu e-pastu (ptc12@inbox.lv).

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Kontakti

07.12.2015.

Informāciju par interesējošām tālākizglītības programmām Jūs varat iegūt sazinoties ar mums, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Profesionālajā Tālākizglītības centrā Ķīpsalas ielā 6A – 460a. kab., tālr. 67089170, 26527723, e-pasts: ptc12@inbox.lv

Āzenes iela 16/20, Rīga, LV-1048, Latvija
Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur RTU BF BISC

Lapa atjaunota: 24.08.2016 10:30:12
Papildinājumus lūdzam sūtīt: ipmac@bf.rtu.lv