Rīgas Tehniskās universitātes

Būvniecības fakultātes struktūrvienība Profesionālās Tālākizglītības centrs

Jaunumi

Jaunumi

Ģeodēzija būvniekiem - ATCELTI

07.12.2016.

Kursa norises laiks: 2016.gada 9. un 12.decembris

 

Kontakti

07.12.2015.

Informāciju par interesējošām tālākizglītības programmām Jūs varat iegūt sazinoties ar mums, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Profesionālajā Tālākizglītības centrā Ķīpsalas ielā 6A – 460a. kab., tālr. 67089170, e-pasts: ptc12@inbox.lv

Āzenes iela 16/20, Rīga, LV-1048, Latvija
Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur RTU BF BISC

Lapa atjaunota: 07.12.2016 8:04:24
Papildinājumus lūdzam sūtīt: ipmac@bf.rtu.lv