Rīgas Tehniskās universitātes

Būvniecības fakultātes struktūrvienība Profesionālās Tālākizglītības centrs

Par mums » Darbinieki

Darbinieki

PTC vadītājs: Dr.sc.ing. Jānis Vārna
Tālr.: 67089170
E-pasts: ptc12@inbox.lv

Āzenes iela 16/20, Rīga, LV-1048, Latvija
Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur RTU BF BISC

Lapa atjaunota: 27.10.2013 7:58:39
Papildinājumus lūdzam sūtīt: ipmac@bf.rtu.lv