Rīgas Tehniskās universitātes

Būvniecības fakultātes struktūrvienība Profesionālās Tālākizglītības centrs

Par mums

Par mums

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Profesionālās Tālākizglītības centrs (PTC), nodibināts ar RTU senāta lēmumu 2005. gada 28. februārī.

Nu jau piecu darbības gadu laikā Profesionālās Tālākizglītības centrs ir veiksmīgi izstrādājis vairāk par 50 dažādām mācību kursu programmām un katru gadu noorganizē vidēji 24 tālākizglītības kursus nozares speciālistiem.

Mūsu mērķauditoriju var iedalīt:

  1. Ceļinieki un ar autoceļu būvniecību saistītās personas.
  2. Būvniecības speciālisti un projektētāji.
  3. Ostu speciālisti.
  4. Vidējā un augstākā līmeņa būvniecības uzņēmumu vadītāji.
  5. Valsts un pašvaldību institūciju speciālisti.


PTC kursus organizējam nelielās grupās 10 – 25 klausītājiem katrā un praktiskajos darbos tiek nodrošināta individuāla pieeja.

Mūsu kursus ir apmeklējuši vairāk nekā 1000 speciālisti. Kursu satura kvalitāte nepārtraukti tiek pārbaudīta, jo klausītāji tiek lūgti aizpildīt anketas. Anketēšanas rezultāti rāda, ka 85% kursus vērtē ar maksimālo atzīmi – teicami, 14% - labi un tikai 1% - ir novērtējis zemāk.

PTC mērķis:
Sniegt būvniecības un saistīto nozaru speciālistiem augstas kvalitātes, mūsdienu prasībām aktuālu un praktiski izmantojamu izglītību kvalifikācijas un profesionālās kompetences paaugstināšanai.

PTC galvenie uzdevumi ir organizēt un nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālo tālākizglītības procesu: apkopot un analizēt jaunāko informāciju, publicēt iespieddarbus, vadīt apmācību procesa kursus, seminārus, e-tālmācības, mācību ekskursiju u.c. formās, kā arī popularizēt centra piedāvātos pakalpojumus.

PTC aktīvi sadarbojas ar RTU struktūrvienībām un pētniecības centriem, kā arī ar Latvijas Jūrniecības savienību, pilsētu un rajonu pašvaldībām, VAS “Latvijas Valsts Ceļi”, AS ”Latvijas Valsts Meži”, biedrību “Latvijas Ceļu Būvētājs” un citām organizācijām.

Kursus beidzot klausītāji saņem RTU apliecību un sertifikātu, atbilstoši likumdošanai par tālākizglītību.

PTC nodarbības vada augsti kvalificēti speciālisti – praktiķi ar maģistra vai doktora grādu attiecīgajās nozarēs.

Tā kā PTC darbību plāno paplašināt, labprāt saņemam  priekšlikumus un piedāvājumus gan par sadarbību, gan par interesējošiem jautājumiem.

Āzenes iela 16/20, Rīga, LV-1048, Latvija
Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur RTU BF BISC

Lapa atjaunota: 13.04.2010 12:08:18
Papildinājumus lūdzam sūtīt: ipmac@bf.rtu.lv